Naše vize

Pohyb a sport s úsměvem, sportoviště plná dětí objevujících krásy a tajemství pohybu.

Příjemné prostředí, promyšlené tréninky, kvalifikovaný a nadšený tým lidí.
To jsou základy na kterých stojí MSPORTS.
Našim prvotním cílem je přivést ke sportu co nejvíce dětí a vybudovat v nich lásku k pohybu na celý život.

Malí sportovci u nás prožijí první seznámení se sportem, dále prochází všestranným pohybovým rozvojem, který je nezbytným předpokladem pro úspěšné provozování všech sportů. U nejmenších sportovců klademe důraz na zábavu a prožitek. Postupně, s přibývajícím věkem, zvyšujeme nároky na provedení cvičení a cílený rozvoj úrovně pohybových schopností.

MICHAL KOLANDA

ZAKLADATEL

Láska ke sportu a pohybu mě provází celým životem, a proto bylo po ukončení sportovní kariéry jasné, co budu dále dělat. S Michalem Holánkem jsme v roce 2017 založili MSPORTS a společně se pustili do budování naší sportovní organizace. Program ŠAMPION jsem v hlavě utvářel už při studiu na vysoké škole. Společnými silami program neustále rozvíjíme a rozšiřujeme, stejně jako celou organizaci MSPORTS 

V práci s dětmi nacházím především seberealizaci. Moc se těším z radosti, kterou dětem na lekcích přinášíme. Vždy se snažím dostat ze sebe to nejlepší, co v sobě mám a předat to dál dětem. Během následujících let chci v rámci MSPORTS přivést ke sportu co nejvíce dětí a poskytnout jim nejen sportovní, ale i všechny ostatní benefity (cílevědomost, vůli, disciplínu, fair-play,…), které sportování přináší. Mým celoživotním cílem je, abych se nepřestal vzdělávat a „šel s dobou“.  

MICHAL HOLÁNEK

ZAKLADATEL

Již od mala mě rodiče vedli k celé řadě sportů a k pohybové všestrannosti. Jsem přesvědčen, že to je optimální cesta pro správný vývoj sportovce, ať již se v budoucnu věnuje sportu na vrcholové, výkonnostní či rekreační úrovni.

Jako aktivní sportovec i trenér jsem vnímal klesající úroveň pohybové gramotnosti dětí, stejně tak klesající zájem o sport samotný. Než o dané skutečnosti neustále mluvit, založili jsme společně s Michalem Kolandou, rovněž sportovcem tělem i duší, organizaci MSPORTS, prostřednictvím které chceme dětem představit pohyb a sport především jako zábavu a prožitek.

Chci, aby se u nás děti smály, aby se na každou lekci těšily, to vše v souladu s cíleným rozvojem pohybových dovedností a schopností.

Sportovní cesta je dlouhá a já věřím, že můžeme být skvělými průvodci sportovcům z celé řady sportovních odvětví. Optimismem mě naplňuje náš tým plný vzdělaných a energických lidí, který je základním pilířem celého programu, ale také hnacím motorem celé organizace.