Co je Šampion?

ŠAMPION je dětský všestranný pohybový program založený na pestrém mixu atletických, gymnastických, míčových a herních cvičení přiměřených k věku dětí. Program se zaměřuje na všestranný pohybový rozvoj a přípravu dětí na sport. Jednotlivé věkové kategorie na sebe obsahově navazují, a umožňují tak postupný a přirozený vývoj malého sportovce.

O co nám jde

Chceme, aby si děti pohyb a sport zamilovaly. Chceme, aby se Šampion stal jejich inspirací při cestě k celoživotní lásce ke sportu. A ty, kteří se rozhodnou pokračovat ve specializovaných sportovních klubech, chceme na jejich cestu připravit pomocí široké škály pohybových dovedností.

Staň se Šampionem

KATEGORIE 3 ROKY

Všestranná pohybová průprava prostřednictvím pohybových her, základů gymnastiky a atletiky, tance a cvičení jemné motoriky.

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI BÝT ŠAMPION

KATEGORIE 4-5 LET

Všestranná pohybová příprava s důrazem na rozvoj koordinace prostřednictvím pohybových her, atletických, gymnastických a míčových cvičení.

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI BÝT ŠAMPION

KATEGORIE 6-7 LET

Všestranná pohybová příprava s důrazem na rozvoj koordinace, rychlosti, pohyblivosti, herních a míčových dovedností.

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI BÝT ŠAMPION

KATEGORIE 8-9 LET

Všestranná pohybová příprava s důrazem na rozvoj koordinace, rychlosti, pohyblivosti, herních a míčových dovedností.

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI BÝT ŠAMPION

PLAVÁNÍ

Obsahem kurzu je 10 lekcí, během kterých děti prožijí dokonalé seznámení s vodou a rozvoj základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody aj.).

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI SE PŘIDAT

BRUSLENÍ

Obsahem kurzu je dokonalé seznámení s ledem a rozvoj základních bruslařských dovedností (pády a vstávání, postoj, rovnováha na bruslích, odraz a skluz, zatáčení, aj.).

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI SE PŘIDAT

MÍČOVÉ SPORTY

Obsahem kurzu je 12 lekcí, během kterých na děti čeká basketbal, florbal a fotbal. Pro každý sport jsou vyhrazeny 4 lekce, na kterých se děti seznámí s principy daných sportů a osvojí si základní dovednosti.

VÍCE   〉

PŘIDEJ SE K NÁM

CHCI SE PŘIDAT