TESTOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Testování pohybových dovedností je nedílnou součástí programu ŠAMPION v kategoriích 4-5, 6-7 a 8-9 let.

Malé Šampiony čeká vstupní testování na začátku ročníku a výstupní testování na konci ročníku. Cílem testování je reflektovat sportovní progres dětí.

Každá kategorie má svou testovou baterii. Jednotlivé testy se zaměřují na vybrané klíčové pohybové dovednosti, které s dětmi trénujeme na lekcích.

Při testování klademe důraz na provedení testů v co největší kvalitě a zároveň nestresovat děti a vytvořit jim příjemné a radostné prostředí.

CO TESTUJEME V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH?

Kategorie 4-5 let –  běhání, skákání, rovnováha, akrobacie a míčové dovednosti

Kategorie 6-7 let –  běhání, skákání, házení jednoruč, míčové dovednosti, gymnastická sestava, obraty a dřepy

Kategorie 8-9 let –  dovednosti sportovních her (florbal, basketbal, volejbal a tenis), gymnastická sestava a agility dráhA